ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ โรงเรียนนารีนุกูล
 

ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ โรงเรียนนารีนุกูล

ครูเข้าสู่ระบบ

เข้าระบบ
รหัสผู้ใช้   
รหัสผ่าน  
 

รหัสผู้ใช้ = เลขประจำตัวประชาชน / รหัสผ่าน = เลขประจำตัวประชาชน
 
โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-5800 โทรสาร. 0-4524-5801 Email : narinukun.web@gmail.com